Matrícula tancada

Diploma d'Expert en
Innovació Educativa: Currículum, Avaluació Competencial i Intel·ligència Emocional

3a Edició

Pla d'estudis

 • Situacions d’aprenentatge i avaluació competencial

  Introducció: El tractament de la Diversitat: la riquesa de la diferència

  Situacions d’aprenentatge:
  - Introducció a les situacions d’aprenentatge i al treball competencial
  - Propostes de situacions d’aprenentatge competencials: projectes i altres
  - Treball per ambients, espais i caixes d’aprenentatge

  Avaluació formativa (docent) i formadora (alumne):

  - L’avaluació competencial
  - L’avaluació com a eina d’aprenentatge
  - Models d’avaluació
  - Eines d’avaluació: bases d’orientació, rúbriques, portafolis, etc.
  - L’avaluació amb eines digitals

  * Presentació dels treballs d’aplicació de situacions d’aprenentatge competencials o de competència emocional.

 • Acompanyament de l’alumnat en el seu desenvolupament multidimensional

  Neuroeducació: com aprèn el cervell dels alumnes:

  - El desenvolupament del cervell i de les capacitats cognitives: les etapes principals 
  - Atenció, motivació i esforç
  - Les emocions i l’estrès en els aprenentatges

  Dimensió emocional als centres educatius:

  - La dimensió emocional als centres educatius
  - Recursos per desenvolupar la intel·ligència emocional i la competència emocional dels nostres alumnes

  El Coaching Sistèmic:

  - El treball inclusiu amb les famílies. L’entrevista amb les famílies
  - El Claustre: Cohesió dels docents, Dinàmiques d’acollida i comiat

  Acció tutorial

  - Les Relacions intrapersonals, interpersonals, grupals i amb la comunitat 
  - Prevenció i acompanyament en els conflictes com a font d’aprenentatge?

 • Intel·ligència emocional i lideratge personal docent

  Coaching docent sistèmic

  - L’escolta activa. Posicions perceptives. La pregunta com a eina d’aprenentatge. Feedback
  - Els nivells d’aprenentatge i de canvi
  - Els ordres que regulen els sistemes

  Neurolideratge: com funciona el cervell de l’educador

  - El mètode científic en l’educació
  - Reflexivitat i dogmatisme en la pràctica educativa
  - La gestió personal com a reflex de la gestió a l’aula: emocions i racionalitat

  Gestió emocional

  - Emocions i neurociència: la base orgànica de les emocions
  - Escala emocional de Claude Steiner, tipologia de les emocions i estratègies de regulació emocional

  Lideratge conscient

  - El decàleg del lideratge ètic
  - Vincles i relacions
  - Dimensions del lideratge conscient:

  • Liderar-te per ser
  • Liderar-te per servir
  • Procés de transformació

   

  Benestar, lideratge personal i intel·ligència emocional corporal

  - Mindfulness sistèmic: la meditació com a eina de desenvolupament personal i gestió emocional
  - Biodansa: eina de benestar emocional i d’autoconeixement que combina música, moviment corporal i treball emocional des del cos (lideratge personal, gestió emocional, relacions interpersonals i comunicació)

Titulació

Diploma d'Expert en Innovació Educativa: Currículum, Avaluació Competencial i Intel·ligència Emocional per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol
eventis